Go to Top

FREE STANDING: plesna predstava, premiera 2019

FREE STANDING: PLESNA PREDSTAVA

PREMIERA: 9.1.2020 , VSTOPNICE / TICKETS

PONOVITEV: 10.1.2020, VSTOPNICE / TICKETS

LOKACIJA / LOCATION -  CK ŠPANSKI BORCI

Vabljeni na premiero in ponovitev plesne predstave 'Free Standing' izbrane v okviru mednarodne mreže Pan-Adria, ki povezuje šest produkcijskih hiš oziroma prizorišč. Ustvarjalki in uzvajalki predstave sta med drugim plesni pedagoginji in plesalki Maša Kagao Knez in Kaja Lin. /
We invite you to the premiere of new dance performance 'Free Standing' produced within the international network Pan-Adria, which connects six production houses or venues. The performance's creators and dancers include Studio XXV dance mentors and dancers Maša Kagao Knez and Kaja Lin.

O PREDSTAVI

Kdo od nas je samostojen? Kdo lahko stoji sam? Hodi sam. Sedi sam. Pleše sam. Je sam. Brez druge, drugega, drugih... S kom sem v odnosu, če si to želim ali ne? S kom sem prepleten, če se tega zavedam ali ne? Ustvarjalci predstave se sprašujejo o različnih razsežnostih odnosov, ki jih vzpostavljamo drug z drugim. Kdo vse vpliva na nas? Na koga vplivamo mi? In kakšen pomen ima vse to? Veliko vprašanj, zelo pomembnih. V svetu, ki je vedno bolj prepleten in soodvisen, ni poti nazaj in ni pobega od mnogovrstnega sovplivanja. Biti pomeni biti v odnosu.

ABOUT PERFORMANCE

Which one of us is independent? Who can stand alone? Walk alone. Sit alone. Dance alone. Is alone. Without the other, without the others... Who am I in a relationship with, whether I want it or not? Who am I involved with, whether I’m aware of it or not? The creators of ’Free standing’ wonder about the different dimensions of relationships that we establish with one another. Who is influencing on us all? Who are we influenced by? And what is the significance of all this? Lots of very importing questions. In a world that is increasingly intertwined and interdependent there is no turning back and no escape from multiple entanglements. Being is about being in a relationship.

Ustvarjalci in izvajalci / Authors: Maša Kagao Knez, Kaja Lin J. Avguštin, Joseph Nzobandora-Jose, Kany Obenga
Oblikovanje luči / Light design: Danilo Pečar
Kostumografija / Costumes: Katja Somrak, Dominika Zver
Produkcija / Production: Studio 25
Koprodukcija / Co-production: mreža Pan-Adria (Zavod EN-KNAP, Hrvatški kulturni dom na Sušaku, KUD Moment, SNG Nova Gorica in Zagrebški plesni center), PTL - Plesni Teater Ljubljana
Fotografija / Photography: Anka Simončič
Medijski sponzor / Media sponsor: Parada plesa

Za člane Studia XXV znižana cena vstopnice na 8 eur ob predložitvi kartončka /
For Studio XXV members reduced price to 8 eur.