Go to Top

S Kulturo do dela, 2018 in 2019

Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela
"S kulturo do dela"

Projekt Kulturna dediščina – bogata pot za vstop na trg dela (S kulturo do dela) je potekal od decembra 2018 do decembra 2019. Namenjen je bil priseljencem in migrantom iz Afrike, Azije in Južne Amerike. Za udeležence smo organizirali usposabljanja / delavnice s katerimi so lahko osvojili nove spretnosti, preko katerih bi lahko na podlagi lastne kulture lažje vstopili na trg dela. Usposabljanja/delavnice so izvirala iz področja kulture in bila razdeljena na štiri glavna podporočja: kulinarika, ročne spretnosti, ples in glasbe ter trženje. Delavnice so potekale v Ljubljani, za pridobitev odrske izkušnje pa tudi v Izoli.

Za nami je torej uspešen projekt, ki je ne samo ponudil spoznanja novih zanimivih oseb, ki so željne kulturnega ustvarjanja temveč prinesel v naš prostor kulturni navdih, ki lahko s pravšnjim pristopom omogoči, da naši širši javnosti ponudi vse evropski kulturni doprinos, kjer se lahko veliko naučimo drug od drugega in omogočimo ustvarjalni proces vsakomur.

Projekt smo predstavili širši in ciljni javnosti na otvoritvenem dogodku Vsi smo delček istega sveta, 18.12.2018 v Narodnem muzeju na Maistrovi ulici 1. Dogodek je organizaralo društvo Humanitas v sodelovanju s projektom S Kulturo do dela. Z namenom, da bi informirali in pridobili čim več udeležencev ciljne skupine smo predstavili dobre prakse (Plesna skupina Ritem Plesa, Plesna Skupina Haifa in oblačila sirskih šivilj) in že zbirali prijave na usposabljanja, ki se se začela slab mesec kasneje.

Dne, 12.1.2019 smo povabili na uvodne ure le ciljno skupino. Navdušilo nas je zanimanje potencialnih udeležencevm, saj smo projekt predstavili kar pedesetim udeležencem ciljne skupine upravičene do brezplačnih usposabljanj. Na uvodnih urah so udeleženci lahko dobili več informacij tudi z individualnim pogovorom s posameznimi mentorji, nosilci usposabljanj / delavnic, ki so se nato odvijala do konca leta 2019. Predstavili smo usposabljanja: Kultura in kulinarika, afriški plesi, tradicionalni arabski ples dabke ter ročne spretnosti in trženje.

Novinarjem smo projekt predstavili v Skuhni, dne 14.3.2019 in jih odtlej redno informirali preko PR oddelka projekta S Kulturo do dela.  Ponovno smo jih povabili na celoten pregled projekta ob njegovem zaključku, 20.12.2019 ter jih povabili na sklepni dogodek in podelitev priznanj.

Projekt smo sklenili za zaključnim dogodkom 21.12.2019 na Parmovi ulici 25 (Studio XXV) v pravljičnem obdobju, v veselem decembru, kjer smo s predstavitvijo rezultatov projekta prikazali znanja in veščine naših udeležencev.  Ob 17. so bile na sporedu najprej delavnice za otroke od tretjega leta dalje, ki so jih že samostojno izvajali udeleženci usposabljanj, sledil je uradni zaključek projekta s podelitvijo priznanj vsem udeležencem, ki so uspešno opravili uposabljanja. V večernih urah smo dogodek popestrili s prikazom izsekov plesno glasbenih nastopov plesa dabke in afriški plesi. Na neformalni del večera pa smo povabili glasbeno skupino Wakili iz Gvineje in glasbenika in DJ-ja Ras ter se skupaj zabavali ob koncertu afriške glasbe in plesa in svetovni etno glasbi.

Nosilec projekta Zavod za globalno učenje in razvoj projektov  (Zavod Global) se s Studiom 25 ter Društvom Odnos aktivno zavzema za ustvarjanje okolja v slovenski družbi, ki omogoča migrantom iz globalnega juga lažji dostop do trga dela, kjer je središče moč migrantov na področju kulturne dediščine. Operacijo Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela (S kulturo do dela) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu na spletni strani Zavoda Global - klikni tukaj in FB S kulturo do dela.
Za več informacij o projektu ali sodelovanje na področjih kulture piši na: zavodglobal@gmail.com

ZAHVALA vsem sodelujočim v projektu: Studio Lux, DPG, Špeli Majcen Marušič za odnose z javnostmi,  fotografoma Dragu Videmšku in Branku Gosarič, Tanji Hladnik iz Kina Otok, CK Španski borci, KUDu Baobab, Gostilni Podvin, Luki iz Kreatik-a, Mednarodnemu zavodu Ritem Afrike, Jose-u in še mnogim drugim, ki ste nam omogočili, da smo izpeljali projekt, kakor smo si zamislili in še boljše in seveda še najbolj vam, dragi udeleženci delavnic, ki ste nam ponovno osmislili naše delo. Užitek je delati z vami!

USPOSABLJANJA / DELAVNICE:  JANUAR - DECEMBER 2019

1. KULTURNE ZGODBE IN KULINARIKA

Udeležencem smo predstavili osnovne vrednote delavnic, ki bi jih želeli skupaj z njimi razviti in jih skupaj določili glede na skupne želje udeležencev. Ozavestili smo dejstvo, da je naša močna točka, po kateri se razlikujemo od drugih ravno preplet kulture, ki jo ob kuhanju spoznavajo udeleženci delavnic. Naslednji korak je bil definirati lastnosti otroških in odraslih delavnic (kot osnovne smernice). Osredotočili smo se na sestavne elemente vsebine delavnic in se dotaknili tudi prodajnega aspekta (bodoči marketing tečaj, pomembnost kvalitete, zaslužek, odnos do udeležencev na bodočih tečajih…).
Delavnice so obsegale naslednje tematske sklope:
- razvijanje koncepta lastnih delavnic
- ogledi dobrih praks
- vaje izvedbe kuharskih delavnic
- kultura in igre
- pripovedke in propovedovanja
- zgodbe loncev
- genralka za javnost
- delavnice za otroke

Nosilec usposabljanj je Zavod Global.

2. ROČNE SPRETNOSTI

Skozi zavedanje bogastva kulturne dediščine na področju rokodelstva, smo izvedli sklop usposabljanj. Rdeča nit je bila pridobitev znanja in spretnosti, kako uporabiti to tradicijo za oblikovanje tržnih/prodajnih izdelkov in kako jih preoblikovat v ustvarjalne delavnice, ki bi lahko pomenile osebam iz crs, vključenim v usposabljanja, vir zaslužka v prihodnosti.

Mentorica: Katarina Kromar, društvo Odnos

3. PLESNO GLASBENO USPOSABLJANJE

A.) ARABSKI PLESI - folklorno izročilo

Spoznavali smo glasbeno in plesno raznolikost in se naučili osnovnih korakov tradicionalnega skupinskega arabskega plesa »dabke«, kako sestaviti koreografije in kako to znanje podajati naprej. Naučili smo se odrskega skupinsko usklajenega nastopa ob spremljavi tradicionalne arabske glasbe in naše znanje skupaj tudi predstavili na različnih dogodkih.

Mentor: Wasim Alkhatib.

B.) AFRIŠKI PLESI - ritmično in gibalno usposabljanje

Delavnice so bile namenjene vsem z osnovnim znanjem na področju plesa in glasbe ter željo ustvarjanja in nadgrajevanja svojega umetniškega izraza. Naučili smo se soustvarjati v skupini in pridobili veščine za potrebe odrskega nastopanja. Pridobljeno znanje smo predstavili na različnih dogodkih znotraj projekta.  Plesno glasbeno usposabljanje na področju afriškega plesno-gibalnega izročila, je potekalo od januarja do junija ter obsegalo 40 ur. Prvi sklop usposabljanja, ki je potekal od januarja do aprila, je obsegal 9 delavnic afriških plesov, skupaj 19 ur. Drugi sklop smo izvedli v mesecu maju in juniju, obsegal pa je 7 intenzivnih delavnic oziroma 21 ur usposabljanja. Udeleženci delavnic so bili iz različnih afriških držav, med njimi so tako potomci afriških priseljencev, kot migranti, afriški priseljenci in prosilci za azil iz: Konga, Nigerije, Kameruna, Eritreje, Centralnoafriške republike, Ruande.

Na predstavitveni delavnici 12.1., je mentorica ob spremljavi bobnarjev odplesala nekaj plesov, povabila udeležence, da se mi pridružijo ter opisala program usposabljanja. Na podlagi prve delavnice (16.2.), je tako oblikovala program za naslednjih 7 delavnic.
Ne glede na predhodno zastavljen program, je namreč izredno pomembno prilagajanje tako programa kot načina dela določeni skupini. Prepoznati je potrebno njihove sposobnosti, ustvariti homogeno skupino, kljub raznolikosti udeležencev ter oblikovati metode dela, ki bodo prinesli najboljše rezultate. Dolgoletne izkušnje mentorice na področju poučevanja, so omogočale da lahko v krajšem času zazna potrebe skupine in prilagodi zastavljen program.

V prvem sklopu delavnic smo se na usposabljanju osredotočili na dva cilja:

  • Učenje osnovnih korakov in tehnike gibanja ter usklajevanje skupine
  • Spodbujanje vsakega izmed udeležencev k razvijanju lastnega plesnega izraza (na podlagi predhodnega znanja)

V drugem sklopu smo se osredotočili na preciznost izvedbe in se spoznavali z zakonitostmi, ki jih zahteva odrsko nastopanje. Zaradi želje udeležencev, smo se v tem sklopu poleg tradicionalnih plesov in ritmov, naučili urbanih plesov, popoularnih v zahodni Afriki (coupe decale..).

Poleg delavnic, so imeli udeleženci priložnost preiskusiti in predstaviti svoje znanje na dveh dogodkih: 8. junija v okviru Festivala Kino Otok ter 21. junija v Španskih borcih v Ljubljani. Poleg učenja skupinske koreografije in dela na posameznikovem plesnem izrazu, smo tekom delavnic spoznavali udeležence z metodami poučevanja afriških plesov. Plese njihovih etničnih skupin, torej plese, ki jih že poznajo, so udeleženci skušali naučiti skupino. Na ta način so se soočali s težavami poučevanja: kako podati določeno vsebino/ples nekomu, ki tega še nikoli ni plesal. Pogovarjali smo se o metodah poučevanja, o načinu podajanja znanja, o pomembnosti poznavanja plesnih zakonitostih in telesnih zmožnosti, ki se pri vsakem učencu razlikujejo.
Tekom delavnic smo udeležencem predstavili razvoj afriških plesov skozi zgodovino: od tradicije do modernih urbanih in sodobnih plesov. Preko video posnetkov, smo jim prikazali raznolikost plesov zahodne Afrike, spoznavali pa smo tudi tradicionalna afriška glasbila.
Zaradi neredne udeležbe posameznikov, je bilo delo težje izvedljivo in nadgradnja skupinskega dela otežena. Pri udeležencih, ki so redno obiskovali delavnice, pa je že viden napredek, kar se je izkazalo tudi pri nastopih v okviru dogodkov v Izoli in Ljubljani. Izrazili so tudi željo po nadaljnem izpopolnjevanju in plesnem udejstvovanju, kar me zelo veseli.

Mentorica: Maša Kagao Knez, plesalka, plesna pedagogija in koreografinja, Studio 25

4. TRŽENJE V KULTURI

Ko smo oblikovali osnovne prodajne artikle, ki izvirajo iz kulturne dediščine, je nastopil čas za prodajo le teh. Prodaja zahteva novo znanje, zato smo se tega dela lotili na več načinov. Izvedli smo več sklopov delavnic, kjer smo dobili številne nasvete za uspešno pot na trgu dela.

A.) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

V mesecu juniju smo po načrtu izvedli praktični del usposabljanja TRŽENJE. Na obeh dogodkih smo prikazali znanja in veščine, ki so jih pridobili udeleženci na usposabljanjih kulinarika, ročne spretnosti in plesno glasbena usposabljanja od januarja do konca maja. Na usposabljanje na področju Trženje se je prijavili 20 udeležencev, ki so bili tudi po pogogovru z mentorji omenjenih usposabljanj zmožni ali samostojno izvajati delavnice ali pa samostojno nastopati na odru v okviru uprizoritvene dejavnosti.
Preko obeh dogodkov smo uspeli prikazati delo naših udeležencev, obenem pa smo k sodelovanju povabili tudi uveljavljene skupine, ki predstavljajo dobre prakse iz sorodnih projektov in preko katerih so se že vzpostavile plesno-glasbene skupine ali delavnice, ki na trgu že samostojno delujejo.
Naša želje, da bi projekt prikazali širši javnosti, se je uresničila. Na obeh dogodkih smo dosegli poleg veike gledanosti, tudi obilico pohval in interesa za nadaljne sodelovanje. S tem se nadejamo, da smo dosegli tudi glavni cilj, ki je poleg razblinja predsodkov do drugačnosti in stereotipov, dvig zaposljivosti ranljivih skupin.

Priprave za delo na terenu, izvajalec Društvo Odnos
Na uvodnih delavnicah smo predstavili udeležencem zakaj se je smotrno priključiti določenim dogodkom in na ta način iztržiti stroitve / artikle za prodajo.

Mentor: uvod v trženje je izvajal društvo Odnos

S kulturo do dela na Kino Otok v Izolo, 8.6.2019, izvajalec Studio 25
Uspešno smo se priključili festivalu KINO OTOK , kjer je sicer osrednja tema mednarodni filmski festival, dopolnilni program pa je zajaml tudi številne druge kulturne zvrsti. Z našim projektom smo seznanili številne domače in tuje obiskovalce festivala, prikazali dobre prakse številnim turistom, ki so obiskovali festival. Že v zgodnjih popoldanskih urah smo na generalni vaji privabili dobršen del obiskovalce, ki so bučno spodbujali naše aktivnosti in nastope. Na delavnicah za otroke se je vila vrsta mladih in starih, ki so se želeli preizkusiti v kuharski kreativnosti, slikanju in izdelavi čipk. Nastopi v arabskih in afriških ritmih pa so ogreli še tako zahtevnega obiskovalca. Organizatorji so nas sprejeli odprtih rok in nam bodo ponudili podporo pri realizaciji našega predstavitvenega programa na odprtem odru in na obmorskih ulicah mesta Izola.
V Izolo smo potovali z avtobusom School Bus, ki je poskrbel za varno vožnjo udeležencev usposabljanja in njihovih otrok. Gre za ženske in moške, ki so del širše družine in brez nekaterih družinskih članov, njhova udeležba ne bi bila mogoče. Tako smo ugotovili, da jim poleg delovnega dne na obali nudimo tudi kvalitetno preživljanje dneva. Poskrbeli smo za kosilo, tehnično podporo našim dogodkom in kot že omenjeno predstavitve dobrih praks Haifa in skupina Sopabose, ki so se jim prodružili naši udeleženci usposabljanj. Na ta način smo omogočili udeležencem tudi spoznavanje z plesalci / glasbeniki in posledično možnost nadaljnega povezovanja in kulturnega ustvarjanja.

Lokacija, ki jo je zavzel projekt S Kulturo do dela, je bila plaža pri Svetilniku v Izoli, ki je eden najbolj obljudenih predelov Izole, še toliko bolj v času festivala.
Povezava do programa - klikni tukaj.

Mentorica: Andreja Potočnik, dipl. organizatorka v turizmu, Studio 25

S kulturo do dela na Fuzijo, CK Španski borci, 21.6.2019, izvajalec Studio 25
V Ljubljani smo se priključili dogodku FUZIJA II, ki je že drugo leto zapored namenjen povezovanju ljubiteljskih kultur v organizaciji Kulturno umetniškega društva Baobab. Dogodek je potekal v Veliki dvorani Centra Kulture Španski Borci v Ljubljani. Namen dogodka v Ljubljani je bil prikazati širši javnosti kakovosten program na velikem odru z dopolnilnim programom, ki smo ga zaradi lepega vremene izvedli na dvorišču gledališča. Udeleženci usposabljanj so lahko doživeli in izkusili pravo gledališče, kako poteka sama menjava točk in za razliko od Izolskega dogodka, ki je bil po naravi morda bolj sproščen, gledališče vendarle nudi drug vpogled ter vsaj navidezno resnejši pristop k izvedbi programa. Udeleženci usposabljanja Trženje so izvedli popoldanske delavnice za otroke in v večernem delu dogodka nastopili v okviru plesno glasbenih skupin Haifa in Sopabose.

Tudi v okviru tega dogodka smo poskrbeli za pogostitev naših nastopajočih po izvedenem usposabljanju. Tako za udeležence kot širšo javnost je bil dogodek izredno zanimiv, saj je prikazal dobre prakse tovrstnih projektov. Izvedba predstave za otroke je rezultat dvoletnega procesa dela otrok iz mešanih družin, posvojenih otrok, ki so preko povezovanja v gledališko skupino AfroKidz uspeli preseči drugačnost in danes nastopajo po številnih festivalih po Sloveniji. Večerni del pa je podobno kot pri dogodku v Izoli ponudil nova poznanstva za naše udeležence v svetu uprizoritvene umetnosti in večje možnosti v nadaljevanju njihiove karierne poti.
Dogodek je povezoval priznani glasbenik in igralec Jose, projekt S Kulturo do dela pa je na obeh dogodkih predstavila Špela Majcen Marušič.
Program, ki so ga izvajali udeleženci je bil razdeljen na dva sklopa in sicer se je začel z izvedbo delavnic za otroke pod mentorstvom udeležencev projekta, v večernem delu pa so imeli udeleženci možnost nastopanja na odru, spoznali zaodrje in proces nastopanja v gledališču.

Mentorica: Andreja Potočnik, dipl. organizatorka v turizmu, Studio 25

B.) TEORETIČNO USPOSABLJANJE
Predstavitev marketinga, kot zahtevno orodje za prepoznavanje navad kupcev / koristnikov storitev. Udeležencem smo predstavili začetne korake, socialno podjetništvo, oglaševanje in komplesnopodročje trženja. Delavnice so vodili priznani strokovanjaki na tem področju.

Mentorja: Blaž Branc in Luka Lavriša.

Foto utrinki projekta

Fotografije: Drago Videmšek, Branko Gosarič
Fotografije otvoritveni dogodek: Katja Cankar
Fotografije zaključni dogodek: Andreja Potočnik

Otvoritveni dogodek, 18.12.2018

 

Predstavitev projekta, 12.1.2019

  Usposabljanja/ delavnice Afriški plesi, 2019

Delavnice Izola, 8.6.2019

Fuzija, 21.6.2019, CK Španski borci v Ljubljani

Zaključni dogodek, 21.12.2019, Studio XXV v Ljubljani