Go to Top

AFRO SODOBNI PLES

AFRO SODOBNI PLES

Tečaj vodi: Maša Kagao Knez

Afro-sodobni ples ali sodobni afriški ples je dokaj mlada umetniška zvrst, ki je v Sloveniji skoraj neznana in se razvija predvsem v afriškem prostoru gibalne umetnosti, v ZDA in v večjih evropskih mestih. Gre za sintezo afriških plesov oz. elementov afriških plesov in sodobnega plesa, pri čemer ne gre za točno določeno tehniko ali formo. Ta preplet ostaja odvisen od posameznega ustvarjalca in njegovega plesnega ozadja in obdobja ustvarjanja. Večinoma gre za afriške koreografe, ki so se poleg svoje plesne tradicije izpopolnjevali tudi v drugih plesnih zvrsteh (klasični balet, moderni in sodobni ples) ter začeli razvijati lasten plesni izraz, v katerem se odražata tako tradicija kot sodobnost, in na katerega vplivata tako okolje kot lastno dojemanje sebe in sveta. Možnosti raziskovanja in prepleta je torej toliko, kolikor je ustvarjalcev, ki ta preplet raziskujejo. Iz afriške tradicije črpajo inspiracijo, bodisi gre za določene gibalne motive, specifične gibalne elemente ali ritmične podlage in vnašanja dinamike, značilne za afriške plese. 

Mašin klas  je zgrajen iz ogrevanja, ki vsebuje prvine sodobnih plesnih tehnik, strukturiranih vaj po prostoru ter zaključne plesne kombinacije, v kateri se prepletajo elementi sodobnega plesa in afriške tradicije (ritmičnost, gibalni motivi).

Plesno predznanje je zaželeno!

vsako sredo od 17h15 do 19h
od 7. oktobra 2015

VABLJENI NA BREZPLAČNO PREDSTAVITEV: 30. 10. 2015 ob 17h30 v okviru TEDNA ODPRTIH VRAT