Go to Top

Studio XXV odpira svoja vrata / openining – 25.5.2020

Plesno glasbeni Studio XXV odpira svoja vrata!

V ponedeljek, 25. 5. začenjamo s plesnimi tečaji v živo. Zaradi zagotavljanja ukrepov za preprečevanje prenosa bolezni ali okužbe z virusom Covid-19 smo malce spremenili potek prihoda in odhoda v plesno dvorano, označili razdalje na tleh in zamaknili pričetke tečajev zaradi čiščenja, zračenja in razkuževanja prostora.

Naprošamo vas, da na tečaj pridete le zdravi, torej brez znakov okužbe, si ob vstopu razkužite roke oz. jih umijete z milom. Na vadbo pridete že pripravljeni, torej v vadbenih oblačilih in v garderobo vstopate le zato, da tam pustite obutev in svojo torbe. V garderobo vstopate po največ 3 osebe naenkrat, zato vas prosimo za strpnost. Ko končate z vadbo prav tako vstopate v garderobo po največ tri osebe, se hitro preoblečete in odidete iz prostorov Studia XXV, kjer lahko naprej klepetate na zunanjih površinah pred Studiem. Uporaba tušev je do konca sezone prepovedana.

V času plesa oz. vadbe je potrebno ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 2m in slediti navodilom pedagoga. Ples poteka brez uporabe mask (če želite oz vas ne moti, jo seveda lahko imate), a dejansko ni priporočljivo, da intenzivno dihate z masko. Več o priporočilih NIJZ v času vadbe, ki velja tako za športnike, kot rekreativne dejavnosti si lahko preberete tukaj

Tečaji bodo potekali po spodnjem urniku od ponedeljka 25.5. do vključno četrtka 18.6.2020. Sezono bomo sklenili z intenzivnimi delavnicami in skupnim zaključkom med 19.6. in 24.6.2020. Natančno razporeditev delavnic vam javimo v kratkem.

URNIK

Ponedeljek
18.00 Afriški plesi, Maša

Torek
18.30 Sodobni, Urša

Sreda
17.30 Moderni plesi, Kaja

Četrtek
18.30 Sodobni, Urša
20.30 Afro urban, Krista

* ponedeljkovi klasi s Kajo (moderni ples) v maju niso na urniku. V primeru, da jih bomo izvajali junija vas obvestimo naknadno.

Veselimo se, da se spet vidimo v živo in zaplešemo skupaj,

Maša, Urša, Kaja, Krista in Andreja
Studio XXV

___________________________

Dance Music Studio XXV is opening! 

We are happy to announce that our dance classes start again on Monday May 25.

In order to provide measures to prevent the transmission of disease or infection with the Covid-19 virus, we slightly changed the course of arrival and departure to the dance hall, marked distances on the floor and delayed the start of courses due to cleaning, ventilation and disinfection of the Studio.

We kindly ask you to come to the dance course only healthy, i.e. without signs of infection and disinfect your hands or wash them with soap. You come to the training ready meaning enter the Studio already in training clothes and the wardrobe is used only to leave your shoes and bags there. You can enter the wardrobe in a maximum of 3 people at a time, so please be patient and wait in line.

When you finish the workout, you can enter the and quickly change clothes and leave the premises of Studio XXV, where you can continue chatting on the outdoor areas in front of the Studio. The use of showers is prohibited until the end of the season.

During the dance or exercises it is necessary to maintain a distance of at least 2m from each other and follow the instructions of the pedagogue. We will dance without the use of masks (if you want to use it you can and it is of course allowed, but in fact it is not recommended to breathe intensively with a mask). You can get more information from National Institute of Public Health (NIJZ) about recommendations during training at the reception desk.

The courses will run according to the schedule below from Monday 25.5.2020 to Thursday 18.6.2020. We will finish the season with intensive workshops and close this dance season between 19.6. in 24.6.2020. We will inform you about the exact schedule of workshops shortly.

SCHEDULE 

Monday
18.00 African Dances, Maša

Tuesday
18.30 Contemporary dance Follow the flow, Urša

Wednesday
17.30 Modern Dance, Kaja

Thursday
18.30 Contemporary dance Follow the flow, Urša
20.30 Afro urban, Krista

* Monday class with Kaja (Modern dance) are not on schedule in May, but we will inform you shortly in case we start again in June.

We look forward to seeing you live again and dance with you,

Maša, Urša, Kaja, Krista and Andreja
Studio XXv team