Go to Top

AFROSODOBNI PLESI

Afrosodobni plesi so mlada umetniška zvrst, ki je v Sloveniji skoraj neznana in se razvija predvsem v afriškem prostoru gibalne umetnosti, v ZDA in v večjih evropskih mestih. Gre za sintezo afriških plesov oz. elementov afriških plesov in sodobnega plesa, pri čemer ne gre za točno določeno tehniko ali formo. Ta preplet ostaja odvisen od posameznega ustvarjalca in njegovega plesnega ozadja in obdobja ustvarjanja. Večinoma gre za afriške koreografe, ki so se poleg svoje plesne tradicije izpopolnjevali tudi v drugih plesnih zvrsteh (klasični balet, moderni in sodobni ples) ter začeli razvijati lasten plesni izraz, v katerem se odražata tako tradicija kot sodobnost, in na katerega vplivata tako okolje kot lastno dojemanje sebe in sveta. Možnosti raziskovanja in prepleta je torej toliko, kolikor je ustvarjalcev, ki ta preplet raziskujejo. Iz afriške tradicije črpajo inspiracijo, bodisi gre za določene gibalne motive, specifične gibalne elemente ali ritmične podlage in vnašanja dinamike, značilne za afriške plese.

Po dolgoletnih pedagoških, koreografskih in plesnih izkušnjah je Maša Kagao Knez oblikovala sodobni plesni klas, v katerem povezuje sodobne plesne tehnike in principe zahodnoafriških plesov (fluidnost, muzikaličnost, ritmičnost...). Preko vaj in plesne kombinacije želi plesalce spodbujati k nadgrajevanju njihovega plesnega izraza in poglabljanju senzibilnosti v plesni interpretaciji.

Tečaj je namenjen plesalcem, ne glede na njihovo plesno usmerjenost, saj se posveča različnim kvalitetam (zavedanje in odzivnost telesa, natančnost plesne izvedbe...), ki omogočajo pretočnost in večjo amplitudo giba ter svobodnejšo, polnejšo in iskreno plesno izvedbo. Tečaj  je zgrajen iz ogrevanja, ki vsebuje prvine sodobnih plesnih tehnik, strukturiranih vaj po prostoru ter zaključne plesne kombinacije. Plesno predznanje je zaželeno!

V sezoni 2020/2021 bo afrosodobni ples v obliki intenzivnih delavnic. Spremljaj naše novice!

Delavnice vodi: Maša Kagao Knez

PRIJAVI SE

Prikaz Tečaja Afrosodobni ples

Lokacija

Foto in video galerija

Prikaz tečaja Afrosodobni ples za nastop na zaključni produkciji Studia XXV.

Zaključna produkcija 2015 Španski borci  

 

Tečaj vodi Maša Kagao Knez

Spremljaj novice za termine