Go to Top

Plesni Studio – online tečaji / Dance Studio – online only – FEBRUAR 2021

Plesni Studio: samo online klasi / Dance Studio: Online only, Februar 2021

Drage plesalke in dragi plesalci,

v februarju nadaljujemo z online plesnimi tečaji. Vodijo jih naše pedagoginje, zato bo vseeno prisoten pridih plesnih tečajev, ki jih sicer poznate.

Na vadbo se prijavite preko vašega profila studionaut ali pišete na naš email naslov: zavod.studio25@gmail.com in vas mi prijavimo. Na voljo bo tudi posnetek vadbe, 48 ur po terminu, ki je na urniku a se boste morali na tečaj obvezno prijaviti v termin, kot, da bi se ga udeležili online v živo. Le na ta način boste prejeli na vaš email povezavo preko aplikacije zoom-klikni tukaj za prenos, če je še nimaš. Najkasneje uro pred terminov boste prejeli po emailu link do povezave na online klas oz. po terminu link do posnetka.

URNIK FEBRUAR 2021 - ONLINE plesni treningi za ohranjanje kondicije

Ponedeljek, vsak teden razen 8.2.2021
19.00 - 20.00 AFRO FUSION, Maša Kagao Knez
Da ostanemo fit, predvsem pa da ostanemo povezani in skupaj preplešemo epidemijo, se dobimo vsak ponedeljek ob 19h online. Čeprav na daljavo in na majhnem prostoru, se bomo dobro razgibali, krepili moč, kondicijo in se imeli lepo ob afriški glasbi!
8.2.2021 zaradi kulturnega praznika online vadba odpade

Četrtek, vsak teden
18.00 - 19.15 SODOBNI PLESI - FOLLOW THE FLOW, Urša Rupnik
Enourna gibalno-plesna vadba se napaja v somatskih praksah, dodaja kondicijske vaje in prehaja v vaše dnevne sobe. Iz domačega naslonjača vas popelje v gibalno doživetje, uglasi s samim seboj in ob fizični distanci ohranja socialno bližino plesočih teles.

Četrtek, vsak teden
19.00 - 20.00 AFRO URBANI PLESI Krista

Na tečaju bomo ohranjali plesno kondicijo ob prijetni glasbi in se naučili kakšen korak ali dva iz bogate palete afro urbanih plesnih zvrsti.

CENIK

Posamezen obisk
7 eur = študent, upokojenec, brezposeln
8 eur = ostali
4x klas - Mesečna  online
28 eur (ŠDB)
32 eur = ostali

*Urnik velja do konca februarja
**V kolikor bo premalo prijavljenih na posamezen tečaj, ga ne bomo izvedli in vas o tem pravočasno obvestili.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo!

Upamo, da bomo kmalu lahko zaplesali skupaj v živo,

Vse lepo,
Ekipa Studia XXV

__________________________________

Dear dancers,

we continue with online classes in February 2021. Welcome to join!

Our online classes are intended to maintain dance condition and are suitable for performance in smaller spaces. They are led by our mentors, so there will still be a touch of dance spirit in our virtual classes. Register for the training is still necessary via your studionaut profile or write to our email address: zavod.studio25@gmail.com and we will reserve your spot for you. There will also be a recording of the workout class, available until 48 hours after the scheduled date, but you will have to reserve your spot as if you were attending it live. Only in this way will you receive a link to your email via the zoom app-click here to download if you don’t already have one.

SCHEDULE  JANUARY 2021- dance training to maintain dance condition

Monday, every week except 8.2.2021 (Cultural holiday)
19.00 - 20.00 AFRO FUSION, Maša Kagao Knez
To stay fit, but most of all to stay connected and dance through the epidemic together, we get together every Monday at 7pm online. Although at a distance and in a small space, we will exercise well, strengthen our bodies and have a nice workout time with African music!

Thursday, every week
18.00 - 19.15 CONTEMPORARY DANCE FOLLOW THE FLOW, Urša Rupnik
The one-hour movement-dance exercise, derived from modern dance, is fed into somatic practices, adds fitness exercises, and transitions into your living rooms. From the home armchair, it takes you into a movement experience, harmonizes with itself and maintains the social closeness of dancing bodies at a physical distance.
19.00 - 20.00 AFRO URBAN DANCE, Krista
Afro urban dance is an exercise with which we will maintain our dance condition with pleasant afro-urban music and learn a step or two from a rich palette of afro-urban dance genres.

PRICE LIST INDIVIDUAL CLASS
7 eur = student, pensioner, unemployed
8 eur = others
4xclass - 1 Month

* The schedule is valid till end of Feburary
***If there are not enough people registered for an individual course, we will not do it and inform you about it in time.

If you need any additional information please write!

Hope to dance with you live soon,

All best,
Stay safe!
Studio XXV team