Go to Top

Plesne delavnice v živo / Dance Workshops Life: 23.3. -1.4.20221

PLESNE DELAVNICE V ŽIVO

23.3. - 1.4.2021, Plesna dvorana SVŠGUGL

znova bomo zaplesali v živo! Omejeni smo na število 10ih udeležencev, zato bomo dali prednost tistim, ki se odločijo za več obiskov in odprli prijave na posamezen obisk naknadno (na dan delavnice oz. dan prej). Na ta način bomo poskušali oblikovati čim bolj homogene mehurčke, zato vas že zdaj naprošamo, da vsi, ki se odločite za delavnice, skušate, če le gre, zajeti paket štirih obiskov za določeno delavnico. Lahko pa se prijavite tudi na posamezen klas.

POMEMBNO OBVESTILO!
Zaradi ponovnega zaprtja države odpade delavnice AFFRO URBANI PLESI v četrtek, 1.4.2021. Termin bomo nadomestili takoj, ko bo mogoče. Hvala za razumevanje!

URNIK DELAVNIC

Sodobni Follow the Flow, Urša Rupnik
23.3. in 25.3. od 18.30 do 20.00
27.3. in 28.3. od 19.00 do 20.30
Afro urbani plesi, Krista
27.3 in 28.3. od 17.00 do 18.30
31.3. in 1.4. od 18.45 do 20.15
Afro Fusion, Maša Kagao Knez
27.3. in 28.3. od 10.00 do 11.15 skupina I
27.3. in 28.3. od 11.30 do 12.45 skupina II  - nadaljevalna
29.3. in 30.3. od 17.45 do 19.00 skupina I
29.3. in 30.3. od 19.15 do 20.30 skupina II - nadaljevalna

PRIJAVE / REZERVACIJE

Termini delavnic so že odprti na studionaut profilu.Prijavite se preko vašega studionaut profila oz. novi plesalci pišete na mail zavod.studio25@gmail.com in vas prijavimo mi. Svojo udeležbo člani potrdite tako, da si na studionaut rezervirate paket - npr. Delavnice - 4x in POMEMBNO - takoj prijavite / rezervirajte vse želene termine in ne le enega.  Prijave zbiramo do zasedenosti mest. V kolikor bo delavnica že zasedena, se lahko prijavite v čakalno vrsto. Odjave so možne do 3 ure pred delavnico, sicer boste imeli obračunan tudi ta obisk. Ker je omejitev števila na največ 10 oseb tako pravočasno predate svoj termin tistim, ki se niso uspeli prijaviti.
* Denarja za manj porabljenih obiskov od prvotnega nakupa paketa delavnic ne vračamo in ne prenašamo v naslednje obdobje, razen, če bi na to vplivala epidemija ali ukrepi vlade RS.

CENIK DELAVNIC
Člani XXV (vpisani v sezono rednih tečajev 2020/21)
Delavnica - 4x: 45 eur, 40 eur ŠDB
Delavnica - 8x: 80 eur, 75 eur ŠDB
Delavnica - 1x: 15 eur, 12 eur ŠDB
Izven
Delavnica - 4x: 50 eur, 45 eur ŠDB
Delavnica - 8x: 85 eur, 80 eur ŠDB
Delavnica - 1x: 20 eur, 18 eur ŠDB
*ŠDB = študent, dijak ali upokojenec

LOKACIJA Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana (Kardeljeva ploščad 28a). Najlažji dostop je iz Dimičeve ulice, med Gospodarsko zbornico in dijaškim domom Bežigradom.

Vljudno vas naprošamo, da na plesne delavnice hodite izključno zdravi in če imate le možnost testiranja, vam ga toplo priporočamo. Naši pedagogi bodo testirani in zdravi. Skladno z navodili NIJZ bomo poskrbeli za higieno, zračenje prostorov in čistočo. Maske so obvezne pri vstopu v objekt in v skupnih prostorih, medtem, ko za vadbo niso priporočljive, lahko pa jih seveda nosite. Na vadbo pridite pripravljeni, torej oblečeni v udobna oblačila, po delavnici pa vstopajte v garderobe po največ 3 osebe hkrati in ohranjajte razdaljo 1,5m, se hitro preoblečite in zapustite objekt. Le skupaj bomo lahko vzdrževali varno vadbeno okolje in se večkrat srečali v živo.

Se že veselimo srečanja z vami!

Plesni pozdrav,
Ekipa Studia XXV

Afro Fusion in Afro urbane plese podpira JSKD v okviru projekta Afriške plesne zgodbe


Dear dancers,

We are opening a new schedule for intensive dance class workshops at the end of March. We suggest you attend all 4 classes for each course because this way we can maintain a bubble group, if not you can apply to each class separately.

WORKSHOPS SCHEDULE from 23.3. until 1.4.2021
Contemporary dance Follow the Flow, Urša Rupnik
23.3. in 25.3. od 18.30 do 20.00
27.3. in 28.3. od 19.00 do 20.30
Afro urban dance, Krista
27.3 in 28.3. od 17.00 do 18.30
31.3. in 1.4. od 18.45 do 20.15
Afro Fusion I and II, Maša Kagao Knez
27.3. in 28.3. od 10.00 do 11.15 group I
27.3. in 28.3. od 11.30 do 12.45 group II - medium level
29.3. in 30.3. od 17.45 do 19.00 group I
29.3. in 30.3. od 19.15 do 20.30 group II - medium level

APPLICATION / RESERVATION
The dates of the workshops are already open in the Studionaut system. Apply via your own profile or write to us at zavod.studio25@gmail.com.  Confirm your participation by booking a package - eg Workshops / Delavnica - 4x and IMPORTANT - immediately reserve all dates not just one! We open applications until dance spots are fulfilled. If the workshop is already booked you can line up in the queue. You can unsubscribe from the course up to 3 hours before the workshop, otherwise you will be charged for the dance workshop. The maximum dancers per group is 10 people so enable your dance spot to others.

* We do not return money for classes you do not attend after booking a certain package or postpone it to next workshops provided unless it comes to the new epidemic restrictions.

Workshop price list
XXV Members (registered in season 2020/21)
Workshop - 4x: 45 eur, 40 eur ŠDB
Workshop - 8x: 80 eur, 75 eur ŠDB
Workshop - 1x: 15 eur, 12 eur ŠDB
Other dancers
Workshop - 4x: 50 eur, 45 eur ŠDB
Workshop - 8x: 85 eur, 80 eur ŠDB
Workshop - 1x: 20 eur, 18 eur ŠDB
*ŠDB = Student, scholar, seniors

We kindly ask you to attend dance workshops exclusively healthy and if you have the opportunity to test, we warmly recommend it. Our mentors will be tested and healthy. In accordance with NIJZ instructions we will take care of hygiene, room ventilation and cleanliness. Masks are mandatory when entering the facility and in common areas, while they are not recommended for exercise, but you can of course wear them if you want. Come to the training ready, dressed in comfortable clothes and after the workshop enter the wardrobe in maximum 3 people at once, quickly change clothes and leave the facility. Only together we will be able to maintain a safe dancing life and meet more often.

Let's dance again!
Yours
Studio XXV team