Go to Top

NUJNO OBVESTILO: Studio XXV je zaprt

‼️OBVESTILO‼️

Plesno glasbeni Studio XXV bo zaradi razglasitve pandemije Korona Virusa od danes, 13.3.2020 pa do nadaljnega zaprt, saj menimo, da je preventiva boljša kot kurativa. Budno bomo spremljali razvoj dogodkov in vas povabili nazaj v Studio takoj, ko bo to varno in primerno.

PRENOS OBISKOV
- Kdor je že plačal določeno število zakupljenih obiskov (mesečnih ali večmesečnih), pa ga še ni do konca koristil, vam bomo kartice podaljšali za čas preostale veljavnosti.
- Kdor je že prejel predračun za nadaljne obdobje in ga še ni poravnal, vam bomo v pregledu z vami, popravili predračun na dejansko število že porabljenih obiskov.

Želimo vam veliko zdravja in da se čim prej znova srečamo in zaplešemo skupaj.

Vse lepo,
Ekipa Studia XXV

POSEBNO OBVESTILO, 14.4.2020

Dragi plesalci in plesalke,

zahvaljujemo se vam za vaš pogled na plesne vadbe na daljavo. Glede na to, da ukrepi vlade zaenkrat še ne kažejo v smeri, da se bo naš plesno glasbeni Studio XXV kaj kmalu lahko odprl, smo začasno pripravljeni na vadbe na daljavo.

Vsem, ki še niste porabili vseh zakupljenih obiskov, vam lahko vrnemo denar za klase, ki jih niste še porabili ali pa počakate še malo, če se bomo letošnjo sezono vendarle lahko še srečali v živo.

V primeru vračila denarja nam pošljite email na: zavod.studio25@gmail.com in priloženo fotokopijo vašega kartončka.

Vse pedagoginje vam bodo še naprej pošiljale vnaprej pripravljene posnetke plesnih vaj, ki jih lahko odplešete doma in se na ta način razmigate in sprostite ob plesnih koreografijah. Nekateri tečaji bodo potekali tudi online. Za tovrstne vadbe se boste obrnili direktno na vašo pedagoginjo. Spodaj povzemamo za vsak tečaj posebej trenutne možnosti, a kot rečeno, se lahko za bolj intenzivne vadbe dogovorite posebej z vašimi izbranimi pedagoginjami.

1. AFRIŠKI PLESI, Maša
- pošiljanje vnaprej posnetih klasov - prostovoljni prispevki
- po dogovoru z Mašo možen online klas preko aplikacije zoom, skupinske in individualne vadbe
- za posnetke ali/in online klas in višino prispevkov piši Maši: masakagaoknez@gmail.com

2. SODOBNI IZRAZNI PLES "FOLLOW THE FLOW", Urša
- pošiljanje vnaprej posnetih klasov - prostovoljni prispevki;
- možnost online klasa preko aplikacije zoom, ob predhodni prijavi ob petkih od 17h do 18.30 (predlagan prispevek 5-10 eur na klas);
- možnost individualne vadbe po dogovoru
- za natančen urnik/posnetke in online klase piši Urši: ursa.rupnik@gmail.com

3. MODERNI PLES, Kaja
- online klas Moderni ples, vsako sredo preko aplikacije skype
- poleg modernega plesa Kaja nudi online klase še: Mobility ob ponedeljkih,  jutranja Joga v torek in petek (predlagan prispevek 5-10 eur na klas)
- za natančen urnik/posnetke in online klase piši Kaji: kaja.lin@gmail.com

4. AFRO URBAN, Krista
- pošiljanje video posnetkov kombinacij, ki smo jih že delali (brezplačno).
- možnost individualnega online klasa preko aplikacije skype ali zoom-a (predlagan prispevek 5-10 eur na klas)
- za dodatne informacije piši Kristi: kristinakrista21@gmail.com

Ostanite zdravi in plešite z nami še naprej,

Ekipa Studia XXV
Maša, Urša, Kaja, Krista in Andreja

------------------------------------------------------------------------------------------

‼️IMPORTANT NOTICE‼️

We kindly inform you that Dance and Music Studio XXV will be closed until further notice due to pandemic virus Corona. We will reopen our Studio when it is safe and appropriate again.

DANCE CLASSES CARDS
-  If you have already paid dance classes in advance (monthly or 3months) we will extend your classes card for the remaining period of validity.

- If you still haven’t paid issued proforma invoice, we will reissue the proforma invoice for classes you took and still not paid for. We will double check unpaid classes with you.

Take care of yourself and hopefully we will see each other soon.

Best wishes,
Studio XXV team

SPECIAL NOTICE, 14.4.2020

Dear dancers,

thank you for your perspective on a virtual dance workouts. Given that the government's actions do not yet indicate that our Dance and Music Studio XXV will be able to open soon, we are temporarily ready for dancing using different possible tools.

We can refund you money for prepaid classes, or you can wait a little longer if we manage to open the Studio again and finish our dancing season properly. In case of a refund, please email us at: zavod.studio25@gmail.com with attached photocopy of your member card. 

All mentors will continue to send you recordings of dance classes so you can dance at home and relax by various dance choreography. Some classes will also be possible online. For this kind of training you will contact your mentor directly. Below we summarize for each course the current options.

1. AFRICAN FUSION, Maša

- we will send you recorded classes (voluntary contributions)
- possible online classes via zoom, group or individual class
- for more information write to Maša: masakagaoknez@gmail.com 

2. CONTEMPORARY DANCE "FOLLOW THE FLOW", Urša

- we will send you recorded classes  (voluntary contributions)
- the possibility of online classes via the zoom application, with advance application, every Friday from 5 pm to 6.30 pm (suggested contribution of 5-10 eur per class)
- the possibility of individual training
- for exact schedule / recordings and online classes write to Urša: ursa.rupnik@gmail.com

3. MODERN DANCE, Kaja

- online class - Modern Dance, every Wednesday via the skype app
- in addition to Modern dance, Kaja offers other online classes: Mobility on Mondays, Morning Yoga on Tuesday and Friday (suggested contribution of 5-10 euros per class)
- For an accurate schedule / recordings and online classes write to Kaja: kaja.lin@gmail.com

4. AFRO URBAN, Krista

- sending videos of the dance choreography we have already been working on (for free),
- the possibility of an individual online class using skype or zoom app (suggested contribution of 5-10 euros per class)
- For more information write to Krista: kristinakrista21@gmail.com

Stay healthy and keep dancing with us,

Studio XXV team
Maša, Urša, Kaja, Krista and Andreja