Go to Top

S Kulturo do dela / Through Culture to Work – Usposabljanje AFRIŠKI PLESI / AFRICAN DANCES – URNIK / SCHEDULE

S KULTURO DO DELA - DELAVNICE AFRIŠKIH PLESOV

Vabimo migrante in priseljence iz Afrike, južne Amerike in Azije, da se udeležite plesnega uspoabljanja na področju afriških plesov.

Usposabljanja so namenjena vsem, ki želite:
- poglobiti znanje različnih afriških plesov
- plesno-glasbeno kreativno delo
- znanje plesne tradicije svoje kulture deliti z ostalimi
- sodelovati kot plesalci/glasbeniki/ pevci v plesno glasbeni skupini Maše Kagao Knez
- s skupino nastopati na kulturnih dogodkih

Tekom Usposabljanja bomo oblikovali skupino, ki bo sposobna suvereno nastopati na kulturnih dogodkih. Delavnice bodo potekale okvirno 8ur mesečno, natančen urnik bomo oblikovali po prvi delavnici skupaj z udeleženci. Za uspešno realizacijo usposabljanja je potrebna/obvezna redna udeležba na delavnicah.
Mentorica:
Maša Kagao Knez
plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja

Projekt izvaja Zavod Global v sodelovanju z društvom Odnos in Studiom 25
Operacijo Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela (S kulturo do dela) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

URNIK 2019 - v Studiu XXV, Parmova ulica 25, Ljubljana

Januar
12.1.2019 - 16.00 - 17-00
Februar
16.2.2019 od 18.00 - 20.00
Marec
22.3.2019 - od 18.00 - 20.00
24.3.2019 - od 12.00 - 13.30
31.3.2019 - od 12.00 - 13.30
April
7.4.2019 - od 18.00 - 21.00
19..4.2019 - od 17h - 18.30
Maj
5.5. od 16h30 do 20h30
12.5. od 12h do 13h
19.5. od 16h do 18h
26. 5. od 16h do 18h
Junij
1.6. od 16h do 18h
2.6. od 16h do 18h
5.6. od 16h do 18h
16.6. od 16h do 18h

PREDSTAVITVENI NASTOPI
sobota 8 .6. nastop - na Festivalu Kino Otok, IZOLA
petek 21.6. nastop - na dogodku v CK Španski borci

PRIJAVE: info@studioxxv.si

THROUGH CULTURE TO WORK - AFRICAN DANCE WORKSHOPS
Saturday, 16.2. 18h-20h at Studio XXV, Parmova 25 Ljubljana

We invite immigrants from Africa, South
America and Asia to attend dance training in African dances.

The training is for anyone who wants:
- Up grade the knowledge of various African dances
- Be creative in dance and music
- To share the knowledge of their dance tradition culture with others
- Work with Maše Kagao Knez as dancers / musicians / singers in her dance music group
- To perform at a cultural event with a group

In the course of Training we will create a group capable of performing competently at cultural events. The workshops will be held around 8 hours per month, and the schedule will be designed after the first workshop with the participants.
For successful training, a regular attendance at the workshop is necessary .

SCHEDULE 2019 - at Studio XXV, Parmova ulica 25, Ljubljana

January
12.1.2019 - 16.00 - 17-00
Feburary

16.2.2019 - 18.00 -20.00 (6 pm - 8 pm)
March
22.3.2019 - 18h - 20h (6 pm - 8 pm)
24.3.2019 - 12.00 - 13.30 (12 pm - 1.3o pm)
31.3.2019 -  12.00 - 13.30 (12 pm - 1.3o pm)
April
7.4.2019 - 18.00 - 21.00 (6 pm - 8 pm)
19..4.2019 -  17h - 18.30 (5 pm - 6.30 pm)
May
5.5. - 16h30 - 20h30 (4.30 pm - 8.30pm)
12.5. - 12h - 13h (12pm - 1pm)
19.5. - 16h - 18h (4pm - 6pm)
26. 5. - 16h - 18h (4pm - 6pm)
June
1.6. - 16h - 18h (4pm - 6pm)
2.6. - 16h - 18h (4pm - 6pm)
5.6. - 16h - 18h (4pm - 6pm)
16.6. - 16h - 18h (4pm - 6pm)

Mentor: Maša Kagao Knez
Dancer, choreographer and dance pedagogue

LIVE PERFOMANCES
Sturday 8 .6.  - Festival Kino Otok, IZOLA
Friday 21.6.  -  event at CK Španski borci

APPLICATIONS: info@studioxxv.si

Dance workshops are part of the project Through Culture To Work by Zavod Global and Society Odnos & Studio 25
Project "Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela (S kulturo do dela/ Through Culture To Work)" is financed by Slovenia and European Union from European Social Funds.