Go to Top

S KULTURO DO DELA – URNIK DELAVNIC / WORKSHOPS SCHEDULE – JAN. 2019

S KULTURO DO DELA / THROUGH CULTURE TO WORK

URNIK USPOSABLJANJ / WORKSHOPS SCHEDULE
JANUAR / JANUARY 2019

USTVARJALNOST SKOZI ROČNA DELA / CREATIVITY TROUGH CRAFT WORK
vsak torek / every Tuesday  12.30 - 14.30 , Einspielerjeva 6 (1. nadstropje/1st floor) društvo Odnos

ARABSKI FOLKLORNI PLES / ARAB FOLKLORE DANCE TRADITION
vsak torek / every Tuesday  19.00 - 21.00 Levstikov trg 1 (OŠ  / Primary school J.Levca) - velika dvorana / Big hall

Od januarja do novembra 2019 bomo v okviru projekta organizirali brezplačna usposabljanja/delavnice na področju kulture. Usposabljanja so namenjena vsem migrantom iz Afrike, Azije in Južne Amerike ne glede na delovne izkušnje, status, uradno izobrazbo ali znanje jezika. Delavnice bodo potekale v Ljubljani/ From January to November 2019 we will organize free training / workshops in the field of culture within the framework of the project. The training is intended for all migrants from Africa, Asia and South America, regardless of work experience, status, formal education or language skills. Workshops will be held in Ljubljana.

Prijave na brezplačne delavnice:
Na sedežu društva Odnos: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1. nad.
Telefon: 040 698 686 (Katarina), 031 338 654 (Om) or 041 339 978 (Max)
E-mail: katarinaodnos@gmail.com ali zavodglobal@gmail.com

Application for the free workshops:
Apply at the headquarters of Društvo odnos: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1st floor.
Phone: 040 698 686 (Katarina), 031 338 654 (Om) or 041 339 978 (Max)
E-mail: katarinaodnos@gmail.com ali zavodglobal@gmail.com

Več o projektu / More about the project