Go to Top

PRIPOROČAMO: MEDUZA Objem svetlobe – Plesni performans, 3.&6. DECEMBERA, Pocket Teater Studio

MEDUZA Objem svetlobe - Plesni performans

Pocket Teater Studio, Ljubljana
3. in 6. december 2018, ob 20h
URŠA RUPNIK & LIZA ŠIMENC:
MEDUZA Št. 8 დ Objem svetlobe / MEDUSA Nr. 8 დ Embrace of the Light

Pocket Teater Studio, Rimska 2a, Ljubljana
Ponedeljek, 3. december in četrtek, 6. december 2018, ob 20h / Monday, December 3th and Thursday, December 6th 2018, at 8pm

Avtorici in plesalki / Authors and dancers: Urša Rupnik & Liza Šimenc
Avtorska glasba / Author of the music: Blaž Pavlica
Glas / Voice: Tea Vidmar
Dramaturgija / Dramaturgy: Daša Lakner
Scenska postavitev / Set design: Liza Šimenc, Urša Rupnik, Aljaž Verdev
Oblikovanje holograma / Hologram: Zala Zia Lenardič
Oblikovanje svetlobe in tehnične rešitve / Light design and tehnical solutions: Janko Oven
Foto / Photo: Drago Videmšek
Produkcija / Producer: Studio za svobodni ples, društvo
Ko-produkcija/ Co-producers: Pocket Teater Studio (Carlos Pascual), Studio XXV
Projekt finančno podpira / Financial support: Ministrstvo za kulturo RS

 

"Znotraj konteksta mitologije, ki preko tisočletij vstopa v sodobni prostor in čas, združujeva obe Meduzini plati – igrava se tako z vlogo usodne zapeljivke kot nedolžne žrtve, iščeva njeno lepoto in pošastnost, odkrivava plasti njene maske in zrcaliva njeno dušo v odsevu ”Perzejevega ščita”. Ukvarjava se z dekonstrukcijo ženske miline, kreiranjem nekega novega – morda klasično "ne-ospoljenega" bitja, dvo- ali celo več-ličnostjo; igrava se s percepcijo, zaznavanjem, trajanjem, obstajanjem."

/

"Within the context of mythology, which through the ages enters into the present time and space, we bring together both sides of Medusa – we play both with her role of a femme fatale and that of an innocent victim; we look for her beauty and monstrosity; we peel layers off her mask and search for a reflection of her soul in the Shield of Perseus. We bring forth a deconstruction of feminine grace, and offer a creation of some new, perhaps classically "non-gendered" being, a double- or even more-faced personality. We play with perception, lasting, existing and persisting."

დ დ დ