Go to Top

AFROSODOBNI PLES

AFROSODOBNI PLES

Afrosodobni ples je dokaj mlada umetniška zvrst, ki je v Sloveniji skoraj neznana in se razvija predvsem v afriškem prostoru gibalne umetnosti, v ZDA in v večjih evropskih mestih. Gre za sintezo afriških plesov oz. elementov afriških plesov in sodobnega plesa, pri čemer ne gre za točno določeno tehniko ali formo. Ta preplet ostaja odvisen od posameznega ustvarjalca in njegovega plesnega ozadja in obdobja ustvarjanja. Večinoma gre za afriške koreografe, ki so se poleg svoje plesne tradicije izpopolnjevali tudi v drugih plesnih zvrsteh (klasični balet, moderni in sodobni ples) ter začeli razvijati lasten plesni izraz, v katerem se odražata tako tradicija kot sodobnost, in na katerega vplivata tako okolje kot lastno dojemanje sebe in sveta. Možnosti raziskovanja in prepleta je torej toliko, kolikor je ustvarjalcev, ki ta preplet raziskujejo. Iz afriške tradicije črpajo inspiracijo, bodisi gre za določene gibalne motive, specifične gibalne elemente ali ritmične podlage in vnašanja dinamike, značilne za afriške plese.

Po dolgoletnih pedagoških, koreografskih in plesnih izkušnjah je Maša oblikovala sodobni plesni klas, v katerem povezuje sodobne plesne tehnike in principe zahodnoafriških plesov (fluidnost, muzikaličnost, ritmičnost...). Preko vaj in plesne kombinacije želi plesalce spodbujati k nadgrajevanju njihovega plesnega izraza in poglabljanju senzibilnosti v plesni interpretaciji.

Klas je namenjen plesalcem, ne glede na njihovo plesno usmerjenost, saj se posveča različnim kvalitetam (zavedanje in odzivnost telesa, natančnost plesne izvedbe...), ki omogočajo pretočnost in večjo amplitudo giba ter svobodnejšo, polnejšo in iskreno plesno izvedbo.

Klas  je zgrajen iz ogrevanja, ki vsebuje prvine sodobnih plesnih tehnik, strukturiranih vaj po prostoru ter zaključne plesne kombinacije.

Plesno predznanje je zaželeno!

vsako sredo od 17h30 do 19h
od 10. oktobra 2018

Od marca 2019 prilagojen urnik. Glej NOVICE

Tečaj vodi: Maša Kagao Knez

PRIJAVNICA URNIK CENIK LOKACIJA

Zaključna produkcija 2015 Španski borci  

Tečaj vodi Maša Kagao Knez

Vsako sredo od 17h30 do 19h