Go to Top

KONCERT ZA MAM: MAŠA KAGAO KNEZ – plesno glasbena predstava, 11. in 13. MAREC, PTL

Maša Kagao Knez
KONCERT ZA MAM /
plesno-glasbena predstava / a dance-music performance
11. in 13. 3. ob 20.00

Avtorica in koreografinja / Author and Choreographer: Maša Kagao Knez
Soustvarjalci in nastopajoči / Co-creation and Performance: Dalanda Diallo, Leticia Slapnik Yebuah, Irena Yebuah Tiran, Joseph Nzobandora- Jose, Murat, Maša Kagao Knez
Avtorska glasba / Music: Kristijan Korat in soustvarjalci predstave
Kostumografija / Costume Design: Jelena Proković
Dramaturgija / Dramaturgy: Joseph Nzobandora - Jose
Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: LCLights
Produkcija / Produced by: KUD Baobab in Studio 25
Koprodukcija / Co-produced by: Plesni Teater Ljubljana, SPD Rož, Mediteranski plesni centar

Posebna zahvala / Special Thanks: Blaž Celarec, Marjan Štikar, Danilo Pečar

O PREDSTAVI

Avtorica Maša Kagao Knez v plesno-glasbeni predstavi Koncert za MAM nadaljuje raziskovanje bivanja in sobivanja, ki ga tokrat opazuje s perspektive dojemanja in doživljanja časa: čas »okoli mene« ni enak času »v meni«. S prepletom plesa in glasbe želi vzpostaviti komunikacijo in poiskati harmonijo znotraj različnih odnosov, skozi koncept različnega dojemanja časa. Predstavo posveča svoji babici, Mam.

ABOUT THE PERFORMANCE

The author Maša Kagao Knez in the dance-musical performance Concert for MAM continues to explore the existence and coexistence that she observes this time from the perspective of perceiving and experiencing time: the time "around me" is not the same as the time "in me". With the interweaving of dance and music, she wants to establish communication and search for harmony within different relationships, through the concept of different perceptions of time. She dedicates the show to her grandmother, Mam.

INFORMACIJE / INFOS tel: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.orginfo@ptl-lj.siMoje karte

Vstopnice / Tickets: 10/7€ (dijaki, študenti, upokojenci, člani plesnega Studia XXV / scholars, students, seniors, members of Dance Studio XXV), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v gledališču / prior reservation or an hour before the performance at the theatre

Projekt podpirajo / The  project is supported by: Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in Mediteranski plesni centar Svetvinčenat / Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture, Mediterranean dance center Svetvinčenat

Pokrovitelji / Sponsors: AMES, DPG, KLIPIPING, JSP

FOTO GALERIJA - utrinki iz premiere, 4.12.2017 (PTL)