Go to Top

FOLLOW THE FLOW: plesna delavnica z Uršo Rupnik, 2. DECEMBRA, Studio XXV

Urša Rupnik: ✯ FOLLOW THE FLOW ✯ delavnica sodobnega plesa / contemporary dance workshop

Nedelja / Sunday, 2. 12. 2018, 12h - 14h
Studio XXV, Parmova 25, Lj

Kot uvod v decembrsko rajanje na Parmovi v nedeljo, 2.12. ob 12h, v Studiu XXV organiziramo dvourno plesno delavnico ✯ FOLLOW THE FLOW ✯ s plesalko, koreografinjo in plesno pedagoginjo Uršo Rupnik.

Urša poučuje avtorsko obarvano sintezo sodobnih in modernih plesnih tehnik, obogateno z lastnimi plesnimi izkušnjami in svojimi principi ustvarjanja. Kot dolgoletna asistentka in plesalka uveljavljenega ameriškega koreografa in pedagoga Joa Alegada pri svojem delu izhaja predvsem iz metode Alegado Movement Language. Uršin klas se začne s preprostim, a dinamičnim ogrevanjem; ozaveščanjem in prebujanjem celotnega telesa z delom v parih, skupinah ali posamično. Temu sledijo strukturirane vaje na tleh, gibalne fraze v vertikali in prostorske kombinacije, ki jih nadgradi z zaključno plesno kompozicijo oz. koreografijo. Ta je sestavljena iz tehnično prej predelanih plesnih elementov, motivov in principov gibanja. Urša poudarek daje plesnosti, muzikalnosti, mehkobi in pretočnosti gibanja in prehajanja med vertikalno in horizontalno ravnjo ter izrazni interpretaciji plesnega materiala.

Vabljene in vabljeni! Se vidimo na Parmovi!

Vaš prispevek: 10 eur (tečajnikom Studia XXV se obisk šteje kot eden že zakupljenih obiskov)

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Kindly invited to contemporary dance workshop ✯ FOLLOW THE FLOW ✯ led by dancer, choreographer anddance pedagogue Urša Rupnik. The workshop will take place on December 2nd, 12pm - 2pm, in Studio XXV, Parmova 25, Ljubljana.

Urša is teaching a synthesis of contemporary and modern dance techniques, enriched with her own dance experiences and movement principles. Her work is mostly based on ten years of experiences as an assistant of a prominent dancer, choreographer and dance pedagogue Joe Alegado (USA). Urša starts her classes with simple, but dynamic warm-up of an entire body trough somatic work in couples, groups or individually. Warm-up is followed by a structured floor work, locomotor phrases within the vertical line and spatial combinations, which are upgraded into a final dance composition or choreography. Urša pays attention to the softness and fluidity of the movement, fluid transitions between vertical and horizontal level and expressive interpretation of a dance material.

See you on the dance floor!

Your contribution: 10 eur